Reklama
 
Blog | Klára Zelenková

Zostudíš-li rodinu, zahyneš!

Vraždy ve jménu cti, vraždy kvůli tomu, že si dívka odmítá vzít předem vybraného muže, vraždy proto, že žena dle mínění mužů "zostudila" celou rodinu - to je zvyk islámu, s jehož "realizací" se poslední dobou setkáváme také v Evropě. Muslimské ženy se stávají obětí (pro nás) nesmyslných obvinění stále častěji. Ať už je to kvůli snahám vést moderní život, emancipačním tendencím, výběru jiného partnera nebo proto, že ženy jsou znásilněny, to všechno je považováno za zostuzení rodiny. A to je prohřešek, který se dle islámského práva musí trestat.

"Vykonavateli" práva dle islámského výkladu přitom nejsou soudy nebo jiné odpovědné orgány, nýbrž mužští členové rodiny či nejbližší přátelé (nejčastěji otcové a bratři). Pomineme-li, z našeho pohledu, banální důvody, které k tomu vedou, je nemyslitelné, aby o smrti ženy (a jakéhokoliv člověka obecně) rozhodovali nejbližší členové rodiny a přitom za své činy nebyli právně potrestáni.

Muslimské ženy se proti těmto obviněním nemohou prakticky vůbec bránit, zásady islámu musí respektovat, to je součástí jejich výchovy. Proto jsou často pod tlakem událostí donuceny spáchat sebevraždu – situaci tak nakonec vyřeší samy. V opačném případě jsou ukamenovány, uškrceny či jinak chladnokrevně zavražděny. A to vše za to, že poškodily "dobré jméno rodiny", za což musí nést odpovědnost. Cítit výčitky a třeba i uznat svou chybu (ač pro to není důvod), prostě nestačí, podobné činy konzervativní islám ženám neodpouští.

Naprostým paradoxem pak je "banalita" důvodů, které o smrti žen rozhodnou. Často jsou odsouzeny také za to, co objektivně nezpůsobily (pokud vůbec mohly něco z těchto důvodů způsobit) – například za to, že byly znásilněny cizincem. To se považuje za stejné zostuzení, jako kdyby iniciátorkou nějakého "zločinu" byly ony samy. Právě smrt je dle islámu to, co může rodině navrátit ztracenou čest.  

Reklama

Znásilňování, zotročování, ponižování, mučení … jsou pak další formy útlaku ženského pohlaví, a to přitom nejen žen muslimského původu.

A jaký je váš názor na vraždy ve jménu cti?